Steden en dorpen (voornamelijk langs de kust) zien zich meer en meer geconfronteerd met de grote groepen meeuwen die overlast veroorzaken op zowel industrie gebieden als ook in de woonwijken. Het geschreeuw en het agressieve gedrag dat grote groepen meeuwen ten toon kunnen spreiden leidt op diverse plaatsen tot grote problemen. ALCETSOUND systemen worden op diverse plaatsen toegepast om de overlast te verminderen. De ALCETSOUND systemen worden in sommige gevallen toegepast in combinatie met de aanwezigheid van een valkenier, die op steeds wisselende momenten aanwezig is: in het begin van de aanpak frequent en later minder frequent en helemaal niet meer. Op deze manier associëren de meeuwen de alarmgeluiden met de aanwezigheid van de roofvogel en ontstaat een versterkt effect.