Bedrijfsprofiel

ALCETSOUND is sinds 2004 gespecialiseerd in het verjagen van vogels, zoals duiven, meeuwen, spreeuwen, kraaien en ganzen. Wij leveren akoestische, mechanische en optische vogelafweersystemen voor de industriële, agrarische en civiele omgeving. 

Meest geavanceerd zijn onze geluidsystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurgetrouwe alarmgeluiden van de te verjagen soorten, als ook van de roep van natuurlijke vijanden, zoals roofvogels.

U kunt onze materialen zelf monteren of dat overlaten aan de ALCETSOUND technici. Wij bieden ook maatwerkoplossingen. Mooi voorbeeld hiervan is het inbouwen van geluidsystemen in de auto's van de vogelwacht op Schiphol en Rotterdam Airport.

 

Ook tegen wildoverlast

Onze geluidsystemen zijn ook geschikt voor het verjagen van wild (konijnen, hazen, reeën en everzwijnen).Actief sinds 2004

ALCETSOUND is actief in vogelwering sinds 2004 met een revolutionair nieuwe geluidsysteem. Onze eerste klant was de Philips Fruittuin. Het Faunafonds (onderdeel van het Ministerie van Landbouw) heeft onze apparatuur toen uitgebreid getest en deze test in 2005 op grotere schaal herhaald. Zo werd de werking onomstotelijk aangetoond. Zie hier de resultaten.

Kort daarna leverde ALCETSOUND het eerste geluidsysteem bij de vogelwacht van Schiphol. Tot op de dag van vandaag rijden daar nu nog wagens mee rond. Daarna volgden grote klanten uit de industriële sector, zoals VDL NedCar.

Tegenwoordig levert ALCETSOUND nog altijd veel aan het bedrijfsleven en de agrarische sector, maar daar zijn veel particuliere klanten bijgekomen die last hebben van duiven en meeuwen. Naast geluidsystemen leveren we nu ook strips met pinnen en (optische) vogelverschrikkers.

 

Gilles van der Lans geeft instructies bij Alcetsound vogelafweersysteem Douven Blauwe Bessen Melderslo

FOTO: Gilles van der Lans geeft instructies bij het ALCETSOUND vogelafweersysteem, bij Douven Blauwe Bessen Melderslo.

 

Vogeloverlast

De overlast van vogels is een groot probleem. De schade loopt die zij veroorzaken in de vele miljoenen. In een stedelijke omgeving veroorzaakt vogelpoep schade aan gebouwen en extra kosten voor onderhoud en schoonmaak. In de agrarische sector zorgen vogels onder meer voor het mislukken van oogsten en verliezen in de fruitteelt en landbouw. Ook brengen vogels het vliegverkeer in gevaar. 

Voorbeelden van overlast:

 

Luchtvaart en vogelwering

Voor de luchtvaart zijn vogels bijzonder schadelijk. Los van de verkeersveiligheid en vliegtuigongelukken is de economische schade enorm. Deze wordt wereldwijd geschat op minstens één à twee miljard dollar per jaar. Daarnaast heeft ook het milieu te lijden onder vogelbotsingen omdat een vliegtuig bij een aanvaring zijn kerosine moet lozen.

 

Agrarische sector

  • Spreeuwen eten boomgaarden leeg in de kersenteelt, bessenteelt en wijngaarden. 
  • Kraaien nemen appels en peren onder vuur. Ook zijn zij een pest voor de biologische akkerbouw. 
  • Spreeuwen en kraaiachtigen veroorzaken veel schade bij melkveehouderijen.
  • Ganzen vernielen akker- en grasland.
  • Duiven beschadigen de vollegrondsgroenteteelt 
  • Meeuwen bevuilen de kassen met hun poep.

 

Vuilstortplaatsen

Meeuwen veroorzaken ook steeds meer schade en overlast in steden en rond vuilstortplaatsen.

Redenen genoeg om vogeloverlast professioneel te bestrijden. ALCETSOUND heeft zich hier volledig in gespecialiseerd. Bij ons bent u aan het juiste adres voor het verjagen van elke vogelsoort.