Disclaimer

Ten behoeve van de wet- en regelgeving heeft ALCETSOUND deze disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van ALCETSOUND. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALCETSOUND. Uitgezonderd zijn persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door ALCETSOUND met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen op deze website in euro’s excl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ALCETSOUND behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

ALCETSOUND sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door van ALCETSOUND is verstrekt.

ALCETSOUND zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website en de producten zo groot mogelijk te doen zijn alsmede. ALCETSOUND is niet aansprakelijk voor een storing op de website.


© ALCETSOUND 2016