Zeven doeltreffende manieren om vogels te verjagen

De systemen voor vogelwering van ALCETSOUND helpen u op diervriendelijke wijze vogels als duiven, kraaien, meeuwen, spreeuwen en ganzen te verjagen. De vogeloverlast die u ervaart als tuinder, boer, ondernemer of huiseigenaar is nu eindelijk aan te pakken. Wij beschikken over de beste producten om vogels te verjagen van erven, landerijen, velden, kassen, zendmasten, luchthavens, jachthavens, industrieterreinen en fabrieksterreinen.


Hoe verjagen wij vogels?

Wij hebben jarenlange ervaring met het verjagen van vogels. Hier zijn zeven effectieve manieren de overlast van vogels effectief te bestrijden:

1. Door het plaatsen van vogelpinnen op dakranden en landingsplaatsen kunnen vogels niet meer landen op hun favoriete plekjes.
2. Met netten schermt u plekken af.
3. Met geluiden jaagt u vogels weg. Ons zeer effectieve ALCETSOUND akoestisch systeem laat angstkreten van vogels horen die een roofvogel zien. De nabootsing van deze roep doet soortgenoten vluchten voor gevaar. Dit systeem is populair bij akkerbouwers en fruittelers.
4. Ook doeltreffend zijn onze knalapparaten / gaskanonnen. De luide knallen schrikken vogels af.
5. Daarnaast kunt u kiezen voor optische systemen om vogels te verjagen, zoals onze roterende spiegelpiramides en fladderende firecards. Door de flikkering van het licht denken vogels dat er brand is of dat er een roofvogel op de loer ligt.
6. Of gebruik onze zeer effectieve opblaasbare vogelverschrikker met sirene en lichtflitsen. Deze vogelverschrikker blaast zich op onverwachte momenten op en verjaagt zo de vogels in zijn omgeving.
7. Diervriendelijk en geruisloos zijn onze roofvogelvliegers en  ballonnen. De felle kleuren en afbeeldingen van ogen of roofvogels houdt vogels op een afstand.

Wij hebben ook oplossingen voor overlast van andere dieren, zoals konijnen, zwijnen of ander wild.

U kunt contact opnemen met onze medewerkers als u vragen heeft over de manier waarop u het beste uw vogeloverlast kunt bestrijden. Wij hebben ook oplossingen voor overlast van andere dieren, zoals konijnen of ander wild.