Mezen in perenteelt

  • Geplaatst op
Mezen in perenteelt

De laatste 10 jaar neemt de vogelschade hand-over-hand toe in de perenteelt, voornamelijk het Conference-ras. Dit ras is in de laatste 3 à 4 weken voor de oogst zoet, sappig en zacht, zodat vogels ervan snoepen. Op sommige percelen zijn dit kraaiachtigen, veel vaker gaat het om kleine zangvogels. Mezen zijn als belangrijkste soort aangewezen, maar over welke andere soorten kleine zangvogels dit doen bestaan slechts vermoedens. Dit maakt het extra lastig maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Daarom heeft het Faunafonds CLM opdracht gegeven om fundamenteler naar dit probleem te kijken.

CLM experimenteert nu met cameravallen. Acht camera’s hangen continu bij verschillende Betuwse bedrijven. Om de pakkans te vergroten zijn Conference-peren van de oogst van vorig jaar opgehangen in de boomgaard. Deze peren hebben een hoger suikergehalte dan de nog onrijpe peren die momenteel aan de boom hangen. Hierdoor zijn ze waarschijnlijk aantrekkelijker voor de vogels. Na twee weken experimenteren levert dit nu resultaat op. Op een aantal van de 10.000 foto’s is met zekerheid te zien dat een koolmees eet van een peer. In 12 seconden veroorzaakt hij grote pikschade, zie foto’s. De peer is niet meer oogstbaar, bij slecht weer zullen schimmels en bacteriën peren eromheen doen verrotten. Zo ontstaat een kostbare schadepost voor zowel de perenteler als het faunafonds.
Op de foto's is te zien hoe een mees in 12 seconden aanzienlijke schade veroorzaakt.

Alcetsound participeert in de praktijknetwerken van CLM en de angstkreetsystemen worden met succes ingezet op de in het netwerk participerende bedrijven. Vooral kraaiachtigen zijn goed te weren met het systeem. Ook bij schade door zangvogels is reductie mogelijk, vooral rond de luidsprekers is minder schade te constateren. In geval er vooral sprake is van schade door kleine zangvogels is het zaak de luidsprekers aan de buitenzijde van het perceel te plaatsten, in de 2de of 3de rij vanaf de windhaag.