Belang van juiste vogelgeluiden

  • Geplaatst op
Belang van juiste vogelgeluiden

Recent onderzoek toont aan dat het selecteren van de juiste vogelgeluiden van belang is om vogels te verjagen. In De Volkskrant van 9 maart 2016 verscheen een interessant artikel, dat melding maakt van onderzoekers uit Japan, Zweden en Zwitserland die hun studie publiceerde in Nature Communications. Zij erperimenteerde met de volgorde van geluiden (de zinsbouw) wat resulteerde in verschillend gedrag. Het experiment werd gedaan bij de Japanse koolmees.

Citaat uit De Volkskrant van 9 maart 2016:

Combinatie van klanken

Deze koolmees, die voorkomt in het oosten van Azië, heeft een roep om soortgenoten te waarschuwen voor roofdieren. Die roep bestaat meestal uit drie klanken - noem ze ABC. Hij gebruikt een ander geluid om soortgenoten aan te trekken. Dat is een korte klank die een aantal keren wordt herhaald - noem die D. Als een koolmees ABC hoort zal hij om zich heen kijken of er gevaar dreigt. Als hij D hoort is hij geneigd naar de bron van het geluid te gaan. 

In een experiment, waarbij de samengestelde roep ABC-D uit een speaker klonk, draaiden de koolmezen met hun kop om de omgeving af te speuren en gingen ze tegelijkertijd in de richting van de speaker. Als de volgorde van de geluiden werd omgedraaid (D-ABC) reageerden ze niet of nauwelijks. Dit toont volgens de onderzoekers aan dat de vogels de roep ABC-D niet als twee gescheiden elementen waarnemen die toevallig dicht bij elkaar liggen, maar als een combinatie die een samengestelde betekenis krijgt door de specifieke volgorde van de klanken.
 


Alcetsound is momenteel betrokken bij een proef van het Faunafonds om te komen tot specifieke werende geluiden gericht tegen koolmees en pimpelmees in vooral de conference perenteelt in Nederland. Het belang van het gebruiken van de juiste vogelgeluiden is met bovengenoemd onderzoek ontegenzeggelijk aangetoond.