Om te voorkomen dat kraaien en kraaiachtigen nesten bouwen in de spanten van een oudere traditionele brug wordt gebruik gemaakt van een ALCETSOUND installatie. Onderhoudskosten aan dit type brug zijn hoog aangezien het verven van een dergelijke brug veel manuren vraagt. Om versnelde aantasting van de verf te voorkomen - speciaal daar waar de vogels hun nesten bouwen – heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen om een ALCETSOUND systeem in te zetten.