ALCETSOUND systemen worden ingezet bij het weren van meeuwen en kraaien bij vuilstortplaatsen. Vaste en mobiele installaties – in sommige gevallen in combinatie met diensten van een valkenier – bieden een effectieve methode om meeuwen en kraaien weg te houden bij deze plaatsen. Op een vuilstortplaats vinden meeuwen een groot aanbod van voedsel en daarom zijn ze hier vaak in grote aantallen te vinden. Gestort vuil wordt door de meeuwen opgepikt om, wanneer ze er klaar mee zijn, soms tot enkele kilometers verder weer gedropt te worden. Beheerders van deze plaatsen hebben de plicht om maatregelen te nemen om deze vorm van vervuiling tegen te gaan. ALCETSOUND systemen hebben bewezen hierin een belangrijke rol te kunnen vervullen.