Dekaardebedrijf TOPTERRA maakt gebruik van het ALCETSOUND vogelafweersysteem om te voorkomen dat kraaiachtigen in het voorjaar hun nesten bouwen in de hallen van het bedrijf. Dekaarde wordt gebruikt in de champignonsector en dient in hoge mate vrij te zijn van zogenaamde concurrentschimmels om zo een optimale basis te bieden voor een hoge productie van champignons. Het ALCETSOUND systeem voorkomt dus de insleep van niet gewenste schimmels en sporen.