Duivenpoep kan tot grote ergernis leiden. In deze nieuwbouwwijk verblijven veel groepen duiven die snel grote hoeveelheden mest produceren. Meegenomen zaden resulteren snel tot uitgroeien van planten in dakgoten. Inmiddels is de duivenpoep opgeruimd en zijn de duivenpinnen van Alcet vogelwering aangebracht.