News about bird repellaning

Rieten dak beschermen tegen vogels

  • Posted on
  • By Gilles van der Lans
Rieten dak beschermen tegen vogels

Er zijn een aantal vogelsoorten die erom bekend staan rieten daken te kunnen beschadigen. Vogelschade wordt voornamelijk veroorzaakt door kauwen, roeken, eksters en duiven. Dat kan een probleem worden als u er niet tegen optreedt.

Placing bird spikes

  • Posted on

The Alcetsound strips with bird spikes are simple to install. We offer you a very well-suited installation kit for this at an attractive price. The installation of plastic or stainless steel strips with bird spikes was never so simple.

Placing bird spikes<br>

  • Posted on

The Alcetsound strips with bird spikes are simple to install. We offer you a very well-suited installation kit for this at an attractive price. The installation of plastic or stainless steel strips with bird spikes was never so simple.

meeuwenverjagen in Hoofddorp

  • Posted on

DE Klussenier, installatiebedrijf van o.a. vogelafweersystemen, meldt het volgende:

Vorig jaar Mei heb ik bij u een Alecsound unit AM104 aangeschaft voor een klant van mij, Het systeem werkt echt uitmuntend en zij zijn zeer tevreden over het systeem.

Navraag leert dat het een klant betreft met een pand in Hoofddorp. Meeuwen hadden het jaar in jaar uit gemunt op de lichtstraten op het dak met de nodige vervuiling tot gevolg. Dit jaar niets van dit alles. Ook van nestelen is dit jaar geen sprake, terwijl er in de voorgaande jaren geregeld nesten opdoken.

Gemeente Skarsterlan (Joure) koop vogelafweer

  • Posted on

Om nestvorming tegen te gaan in het groenafval op de milieustraat van de gemeente Skarterlan leverde Alcetsound een akoestisch afweersysteem. Na enige weken gebruik gemaakt te hebben van de huurmogelijkheid van Alcetsound, heeft de gemeente Skarsterlan besloten tot koop van het vogelafweersysteem van ALCETSOUND.