De overlast van meeuwen neemt nog steeds toe. Bleven de meeuwen vroeger vooral in de kuststrook, de laatste jaren treffen we ze steeds vaker landinwaarts aan, waar ze particulieren, bedrijven en de land- en tuinbouw veel overlast en schade bezorgen.

Broedende meeuwen, maar vooral meeuwen met jongen in het nest, maken al vroeg in de ochtend veel lawaai als ze met voedsel in de weer zijn voor de jongen. Ook kunnen ze agressief worden als je te dicht in de buurt van hun nest komt.

Meeuwen staan er om bekend dat ze vuilniszakken openscheuren en gevels en daken met etensresten, veren en onlasting vervuilen. Daarbij zorgen ze voor verstopping van de dakgoten en hemelwaterafvoer.

Ook in de glastuinbouw veroorzaken meeuwen veel schade. Elke procent minder licht in de kas levert al snel een grote kostenpost op. Meeuwen kiezen de daken van de kassen graag uit omdat ze er vrij zitten van elk gevaar; de kassen in Zuid- en Noord-Holland bevinden zich op relatief korte afstand van de kust.
 

Vervuiling kost geld

Meeuwen zorgen voor hoge schoonmaakkosten. Bedrijven en particulieren moeten wel tot vier keer per jaar hun daken, gevels en waterafvoer schoonmaken en nesten verwijderen. Met de producten van Alcetsound houdt u de meeuwen effectief op afstand. Dit scheelt u overlast en onderhoudskosten.

Meer over het verjagen van vogels.